Arvonnan säännöt

 1. Järjestäjä:
  Arvonnan järjestää Asunto Kompassi Oy LKV, Vesijärvenkatu 40, 15140 Lahti. (Jäljempänä ”Arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan osallistuminen ja osallistumisoikeus:
  Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystiedot oheiseen lomakkeeseen. Jokainen kenttä on pakollinen. Kampanjan säännöt koskevat kaikkia kampanjan osanottajia. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, joilla on oikeus tehdä myyntitoimeksianto asunnolle. Sama henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Osallistumalla tähän kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
 3. Palkinto:
  Arvonnan palkintona on 4 kuukauden mittainen myyntikohteen täysi välityspalvelu markkinointitoimenpiteineen. Voiton arvo on minimissään 3.140 €.
 4. Voittaminen ja voiton lunastaminen:
  Voiton lunastaminen edellyttää yhteystietojen jättämistä sääntöjen mukaisesti.
 5. Voittajan nimen julkaisu:
  Arvonnan osanottajat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen, asuinpaikkakunnan ja valokuvat voiton luntastustapahtumasta ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.

Palaa takaisin arvontasivulle.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)